Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi

  • Temâşâ Felsefe Dergisi’ne gönderilecek yazılara ilişkin kurallar şu şekildedir:
  • A4 boyutundaki kâğıda üst , alt , sağ ve sol boşluk 2 ,5 cm bırakılarak iki yana yaslı şekilde, 1,5 satır aralıklı , satır sonu tirelemesiz ve 12 punto Times New Roman yazı karakterleri kullanılarak yazılmalıdır,
  • Yazılar özetler dâhil olmak üzere özgün makale türünde azami 25 sayfa, değerlendirme türünde yazılarda ise azami 5 sayfa olmalıdır,
  • Yazılar ; özgün makale, çeviri ve ya değerlendirme türünde olmalıdır,
  • Özgün maka lede türünde çalışmanın yazıldığı dilde başlık, 150–200 kelime arası özet ve 5–8 kelime arası anahtar kelime bulunmalı, 10 punto olmalıdır,
  • Özgün maka le türünde çalışmanın İngilizce başlık, 150-200 kelime arası özet ve 5-8 kelime arası anahtar kelime bulunmalı , 10 punto olmalıdır,
  • Çalışmalarda yazarın tam adı , çalıştığı kurum , adres, telefon ve e-posta bilgileri yer almalıdır,
  • Kaynaklara göndermeleri dip not biçiminde, sayfa sonunda ; Yazarın Adı Soyadı, Eser Adı , (Varsa Çeviren ve ya Hazırlayan), Yayınlayan Kurum , Yayınlandığı Şehir, Yıl , Sayfa Numarası sırasıyla veriniz.
  • Metnin sonuna yazarların soyadlarının alfabetik sırasını gözeterek – dipnotlarda toplanmış ve yararlandığınız kaynaklara dayanan – bir kaynakça koyunuz.