Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi

  • Temâşâ Felsefe Dergisi , hakemli bir dergi olup yılda iki sayı ol arak yayımlanmaktadır.
  • Temâşâ Felsefe Dergisi’ne gönderilen yazılar, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.
  • Temâşâ Felsefe Dergisi’ne gönderilen yazıların değerlendirme süreci şu şekildedir:
  • Şekil ve içerik yönünden dergi editöryası tarafından ön inceleme yapılır,
  • Alanda uzman iki hakeme gönderilir,
  • Hakem görüşlerinin çelişik olması durumunda üçüncü hakem görüşüne başvurulur,
  • Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda çalışmalara ait karar, kısaca “kabul”, “ düzeltmesi sonrası kabul”, “ düzeltme sonrası değerlendirme” veya “ red” şeklinde yazar(lar)a bildirilir.
  • Yayınlanan yazılar için yazarlara telif ücretine mukabil 2 adet dergi gönderilir, yayınlanmayan yazılar geri gönderilmez, yazar(lar)a bilgi verilir.